• ymsgr:sendim?van@batdongsankmass.com0944 716 795
  • 58 Online
  • 1 Visitors

Trưởng phòng Kinh doanh

 Bà. Vân gia nhập Kmass với cương vị là Trưởng phòng bán hàng trên lĩnh vực về nhà ở. Bà đã có 9 kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, toà nhà và quảng cáo như: Khách sạn Bên Hồ, khách sạn Fortuna Hà Nội, Chuỗi nhà hàng Neo, Toà nhà Apec, và Quảng cáo New Vision, với các vị trí như: Giám sát nhà hàng, Trợ lý Giám đốc chuỗi nhà hàng, Trợ lý hành chính toà nhà và Chuyên viên kinh doanh.

Với 8 năm kinh nghiệm trợ lý điều hành trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và quản lý toà nhà, bà luôn hoạt động với phương châm cung cấp dịch vụ đáp ứng và vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Bà đã hoàn thành chương trình Trung cấp Dịch vụ Du lịch và Đại học với bằng cử nhân ngôn ngữ học tại Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Bà đã tham gia hàng loạt các khóa trình đào tạo như: Hướng Nghiệp Ngành Dịch Vụ Khách Sạn, Phương Thức Thanh Toán, Khảo Sát & Tìm Kiếm Khách Hàng, Huấn Luyện Đào Tạo, Quản Lý Công Việc, Thuyết Trình & Bán Hàng Trực Tiếp, Giải Quyết Khiếu Nại, và Phương Pháp Giám Sát.

Bà tham gia hoạt động và làm việc tại Kmass với triết lý.

“Đảm bảo quyền lợi các bên”


Other News